Pages

Aktuální informace

Sběr železného šrotu

05. květen 2016

provedou hasiči v sobotu 7.5.2016 v ranních a dopoledních hodinách. Šrot určený k odvozu je třeba připravit na dostupná místa k místním komunikacím, případně se o odvozu z obtížnějších míst telefonicky dohodnout s velitelem hasičů p. Kurfiřtem (tel. 602 714 724).

.........................................................................................................................

Přerušení dodávek elektrického proudu

05. květen 2016

Ve středu 18.5.2015 od 7.00 do 17.00 hod. bude v části obce Huntířov přerušena dodávka elektrické energie. Proud půjde pouze v úseku od bývalé hospody k farmě Tompeli horní cestou.
Ve středu 25.5.2015 od 7.00 do 17.00 hod. bude v části obce Huntířov přerušena dodávka elektrické energie. Proud půjde pouze v úseku od bývalé hospody k farmě Tompeli horní cestou.
V pátek 27.5.2016 od 7.00 do 17.00 hod. bude v části obce Huntířov opět přerušena dodávka elektrické energie. Proud nepůjde v úseku od vjezdu do obce ze směru Železný Brod až po Klapandu a místní obchod (včetně).
V úsecích, kde budou přerušeny dodávky elektřiny, budou vylepena oznámení ČEZ.
ČEZ děkuje za pochopení. Jedná se o rekonstrukci elektrického vedení.

.........................................................................................................................

Očkování psů

26. duben 2016

Očkování psů se uskuteční v sobotu 14. května 2016. Huntířov (u bývalé hospody) 15.00-15.15 hod., Skuhrov (u hasičské zbrojnice) 15.30-15.45 hod. Poplatek 100,- Kč.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.04.2016

13. duben 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Sběr papíru

13. duben 2016

Obec Skuhrov ve spolupráci se školou Huntířov pořádá pro veřejnost sběr papíru. Prosíme balíky svázané – skladují se volně, není kontejner. Vše můžete dávat za školu na obvyklé místo od čtvrtka 21.4. do neděle 24.4.2016. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

.........................................................................................................................

Kontejnery na objemný odpad z domácností

07. duben 2016

 • 13.4. - 15.4.2016 Huntířov, autobusová zastávka u bývalé hospody
  První kontejner bude přistaven ve středu 13.4., ve čtvrtek 14.4. bude odvezen a tentýž den znovu přistaven na stejné stanoviště. Druhý odvoz pátek 15.4.
 • 15.4. - 18.4.2016 Huntířov, u školy
 • 18.4. - 20.4.2016 Skuhrov, hřiště u sokolovny
  Nedávat:
 • nebezpečný odpad
 • shrabky z luk a zahrad
 • větve
 • dřevo
 • plasty
 • pneumatiky !!!
 • železný šrot (sběr uspořádají hasiči, o termínu budou občané včas informováni)
 • nedemontované předměty (gauče, křesla, nábytek apod.)

.........................................................................................................................

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

18. březen 2016

Na základě smlouvy uzavřené mezi Obcí Skuhrov a Severočeskými komunálními službami Jablonec nad Nisou s.r.o. proběhne v sobotu 9. dubna 2016 v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou. Sběrné vozy zastaví na následujících stanovištích v uvedeném časovém termínu:
Skuhrov u hřiště, č.p.80 – hasičská zbrojnice 8.30 - 8.40 hod.
Huntířov autobusová otočka u hospody,č.p.54 8.45 - 8.55 hod.

  Přijímány budou:
 • Léky všeho druhu včetně mastí
 • Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů, škůdců atd. Vše řádně označené!
 • Zbytky starých barev, obaly od barev
 • Televizory, ledničky, zářivky
 • Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 • Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
 • Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
  Způsob přebírání odpadů:
 1. Odpady budou předávány občany pracovníkům zajišťujícím sběr osobně na výše uvedených stanovištích.
 2. Je zakázáno odkládat na stanoviště odpady před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. Takový odpad nebude přijat.
 3. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce Obecního úřadu Skuhrov.
Další informace poskytne Obecní úřad Skuhrov nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 483 312 403.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.03.2016

18. březen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace o přerušení dodávky elektřiny

11. březen 2016

oznámení o přerušení dodávky viz příloha
orientační mapa viz příloha

.........................................................................................................................

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

24. únor 2016

Odvoz komunálního odpadu na 1. pololetí 2016 (případně na celý rok) je třeba uhradit do 31.3.2016 buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet obce.

.........................................................................................................................

Svoz tříděného odpadu

24. únor 2016

Svoz tříděného odpadu se uskuteční v úterý 1.března 2016.
Žluté pytle (směsný plast), oranžové pytle (nápojové kartony), šedé pytle (drobný kovový odpad).
Naplněné a zavázané pytle je třeba dopravit ke stanovištím kontejnerů na PET lahve, papír a sklo.
Huntířov - autobusová točna, hasičská zbrojnice (u lípy), prodejna potravin. Skuhrov - hasičská zbrojnice, autobusová zastávka "u Machačků".
Nedávejte do pytlů věci, které tam nepatří !

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.02.2016

10. únor 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Výběrové řízení na obsazení místa "účetní obecního úřadu"

08. únor 2016

informace viz příloha

.........................................................................................................................

Úprava jízdního řádu na autobusové lince č. 530842 (Jablonec n/N – Skuhrov – Železný Brod) od 28.02.2016

31. leden 2016

Informujeme občany, že s účinností od 28.2.2016 dojde k úpravě jízdního řádu na autobusové lince č.530842 (Jablonec nad Nisou – Maršovice – Skuhrov – Železný Brod). Ranní spoj ("sedmička") ve směru ze Železného Brodu bude jezdit o pět minut dříve a bude rozšířen o výstupní zastávku nad ZŠ na Pěnčíně ( viz. nový jízdní řád v příloze). K tomuto kroku došlo v souvislosti s řešením bezpečné dopravy dětí z naší obce docházejících do ZŠ Pěnčín.
Žádáme rodiče, aby pro dopravování svých dětí do školy co nejvíce využívali tento ranní spoj, aby tato úprava jízdního řádu přinesla zamýšlený efekt.
Autobus na křižovatce na Jistebsku odbočí směrem na Pěnčín, vysadí děti na zastávce nad fotbalovým hřištěm přímo nad školou (děti nebudou muset přecházet přes hlavní silnici), následně se otočí u "Kozí farmy" a vrací se zpět na původní trasu Čížkovice – Maršovice – Kokonín – Jablonec nad Nisou.
Zároveň žádáme o toleranci ty cestující, pro které se tímto doba cestování do Jablonce prodlouží o cca 5-ti minutový interval. Dojezdový čas do Jablonce nad Nisou zůstává zachován dle předchozího jízdního řádu. Upozorňujeme, že tato změna se týká pouze jednoho ranního spoje v směru ze Železného Brodu do Jablonce n/N.
Doufáme, že tato změna bude úlevou pro rodiče, kteří museli denně vozit děti auty a zároveň pomůže i těm rodičům, kteří se v budoucnu budou rozhodovat, kde bude jejich ratolest pokračovat v povinné školní docházce.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.01.2016

20. leden 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Přístřešek na pytle s tříděným komunálním odpadem

10. leden 2016

Informujeme občany, že s účinností od 5.1.2016 je nově možno odkládat pytle s tříděný komunálním odpadem (žluté, oranžové, šedé) na stanoviště, které se nachází v prostorách zemědělské farmy Pelikán v části obce Huntířov (viz mapka v příloze). Jedná se o volně přístupný dřevěný přístřešek, kam je možné naplněné a zavázané pytle kdykoliv v průběhu roku odložit i mimo svozové termíny.
Žádáme občany, aby zde odkládali pouze výše zmíněné pytle určené pro třídění TDO. Jiné druhy pytlů nebudou vyvezeny! Při odchodu prosíme pamatovat na to, aby vstupní vrata byla vždy zavřená na petličku a nemohlo tak dojít k vniknutí volně pobíhajících zvířat do objektu a následného znečišťování přilehlého okolí roztahanými odpadky. Zaběhlé svozové termíny jednou za čtvrt roku z odpadových stanovišť v obci zůstávají i nadále zachovány a budete o nich vždy včas informováni obvyklým způsobem (tj. vývěsky, rozhlas, e-mail).
Obecní úřad Skuhrov

.........................................................................................................................

Novoroční přání

30. prosinec 2015

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do roku 2016. A protože každý začátek nového roku je rokem změn a předsevzetí, nechtěli jsme zůstat pozadu a připravili pro Vás novou podobu obecních internetových stránek. Pevně věříme, že pro Vás stránky budou přehlednější, a že se Vám při jejich prohlížení vždy podaří najít cíl stejně, jako při Vašich osobních cestách životem.
S přáním úspěšného roku 2016
Tomáš Pavlata, starosta obce

.........................................................................................................................

Usnesení č. 13/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2015

30. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Výzva občanům

16. prosinec 2015

Vyzýváme občany, aby do doby zahájení zimního protahování vyřezali náletové dřeviny a větve stromů (na svých pozemcích), které zasahují do místních komunikací a vytvářejí překážku bezproblémového průjezdu vozidel zimní údržby, případně by mohly být příčinou jejich poškození. V případě neuposlechnutí této výzvy provede nezbytný prořez firma provádějící zimní údržbu (dle smlouvy o zimní údržbě).

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.12.2015

16. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.11.2015

16. listopad 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Odvoz komunálního odpadu v období vánočních a novoročních svátků

15. listopad 2015

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se omezení a změny spojené s Vánocemi a přelomem roku 2015/2016.
V 52. týdnu může dojít od čtvrtka 24.12.2015 ke zpoždění odvozu komunálního odpadu z důvodu vynechání odpolední směny a dotažení vývozů do konce týdne (max. do soboty 26.12.2015).
V 53. týdnu může dojít od čtvrtka 31.12.2015, resp. od pátku 1.1.2016 ke zpoždění odvozu komunálního odpadu z důvodu vynechání odpolední směny 31.12.2015 a ranní směny 1.1.2016 a dotažení vývozů do konce týdne (max. do soboty 2.1.2016). Popelnice však prosím nechte přistavené na řádné svozové dny.
Zároveň upozorňujeme, že letošní rok 2015 končí 53. týdnem, tj. lichým týdnem a rok 2016 začíná 1. týdnem, tj. opět lichým týdnem.

.........................................................................................................................

Placení daně z nemovitých věcí přes SIPO

15. listopad 2015

Placení daně z nemovitých věcí přes SIPO

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.10.2015

14. říjen 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.09.2015

09. září 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................