Pages

Aktuální informace

Pohádkový les

20. květen 2019

Pohádkový les

.........................................................................................................................

Svoz tříděného odpadu

20. květen 2019

Svoz tříděného odpadu se uskuteční v úterý 4. června 2019.
Žluté pytle (směsný plast), oranžové pytle (nápojové kartony), šedé pytle (drobný kovový odpad).
Naplněné a zavázané pytle je třeba dopravit ke stanovištím kontejnerů na PET lahve, papír a sklo.
Huntířov: autobusová točna, hasičská zbrojnice (u lípy), prodejna potravin, přístřešek ve dvoře Farmy Pelikán
Skuhrov: hasičská zbrojnice, autobusová zastávka "U Machačků"
Nedávejte do pytlů věci, které tam nepatří!

.........................................................................................................................

Rally Bohemia 2019 - přehled uzavírek

20. květen 2019

Přehled uzavírek v souvislosti s Rally Bohemia 2019 - viz příloha.

.........................................................................................................................

Sběr železného šrotu

02. květen 2019

SDH Huntířov pořádá v sobotu 11.5.2019 Sběr železného šrotu.
Do železného šrotu nepatří: lednice, mrazáky, televizory, monitory, rychlovarné konvice, pneumatiky, obaly od barev a podobných látek, monočlánky, ...
Do železného šrotu je možno dávat: olověné akumulátory, kotle, elektromotory, bojlery, pračky, myčky, spalovací motory a převodovky, automobilové karoserie nebo celé automobily a další kovový odpad.
Šrot, prosíme, připravte tak, aby jej nemohli někteří naši nenechaví spoluobčané ukrást (za plotem, za domem, ...). Telefon 602 714 724 p.Kurfiřt.

.........................................................................................................................

Volby do evropského parlamentu - nejčastější dotazy k volbám

02. květen 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Lampiónový průvod a pálení čarodejnic

27. duben 2019

Lampiónový průvod a pálení čarodejnic

.........................................................................................................................

Kontejnery na objemný odpad z domácností

22. duben 2019

 • 15.5. - 17.5.2019 Huntířov - autobusová zastávka u nástrojárny
  (První kontejner bude přistaven ve středu 15.5., ve čtvrtek 16.5. bude odvezen a tentýž den znovu přistaven na stejné stanoviště. Druhý odvoz pátek 17.5.)
 • 17.5. - 20.5.2019 Huntířov - u školy
 • 20.5. - 23.5.2019 Skuhrov - hřiště u sokolovny
  (První kontejner bude přistaven ve pondělí 20.5., v úterý 21.5. bude odvezen a tentýž den znovu přistaven na stejné stanoviště. Druhý odvoz ve čtvrtek 23.5.)
  Nedávat:
 • nebezpečný odpad
 • shrabky z luk a zahrad
 • větve
 • dřevo
 • plasty
 • pneumatiky !!! (likvidují si občané sami)
 • železný šrot
 • nedemontované předměty (gauče, nábytek, ....)
Sběr je určen jen pro občany Skuhrova a Huntířova.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 10.04.2019

15. duben 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Sběr papíru

12. duben 2019

Obec Skuhrov ve spolupráci se školou Huntířov pořádá pro veřejnost sběr papíru. Prosíme balíky svázané – skladují se volně, není kontejner. Vše můžete dávat za školu na obvyklé místo od čtvrtka 18.4.2019 do úterý 23.4.2019. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

.........................................................................................................................

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

03. duben 2019

Na základě smlouvy uzavřené mezi Obcí Skuhrov a Severočeskými komunálními službami Jablonec nad Nisou s.r.o. proběhne v sobotu 13. dubna 2019 v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou. Sběrné vozy zastaví na následujících stanovištích v uvedeném časovém termínu:
Skuhrov u hřiště č.p. 80 – hasičská zbrojnice 8.30 - 8.40 hod.
Huntířov autobusová otočka u bývalé hospody 8.45 - 8.55 hod.

  Přijímány budou:
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Barvy, lepidla, pryskyřice
 • Akumulátory, baterie, články, zářivky
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxid)
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Oleje a tuky
 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a v objemu a množství odpovídajícím provozu běžné domácnosti.
  Nebudou přijímány:
 • Elektro
 • Stavební odpad vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
  Způsob přebírání odpadů:
 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.
Další informace poskytne Obecní úřad Skuhrov nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.

.........................................................................................................................

Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov

03. duben 2019

V průběhu měsíců července a srpna pořádá Obecní úřad Skuhrov opět po roční přestávce tradiční humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Humanitární materiál bude možno odevzdat v úředních hodinách OÚ nebo pošty do zasedací místnosti obecního úřadu od 3.7.2019 do 27.8.2019. S druhem sbíraného materiálu budou občané včas seznámeni.

.........................................................................................................................

Úhrada za odvoz komunálního odpadu

03. duben 2019

Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na r. 2019, aby tak neprodleně učinili. Úhradu lze provést bankovním převodem na účet obce (č. účtu 5029451/0100) nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu. Termín platby byl do 31.3.2019.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.03.2019

18. březen 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.02.2019

18. únor 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 16.01.2019

21. leden 2019

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 28.12.2018

28. prosinec 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.12.2018

19. prosinec 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
platný od 1. ledna 2019 (POZOR, dochází k navýšení)

15. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 8/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.11.2018

12. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov konaného dne 31. října 2018

05. listopad 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.09.2018

19. září 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Úhrada za odvoz domovního odpadu na 2.pololetí 2018

31. srpen 2018

Úhradu za odvoz domovního odpadu na 2.pololetí 2018 proveďte bankovním převodem na účet OÚ Skuhrov (5029451/0100 KB Jablonec nad Nisou) nebo v hotovosti v úřadovně OÚ nejpozději do 30.9.2018.
Výše poplatku je stejná jako v 1. pololetí.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 6/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.08.2018

20. srpen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Uzavření místní komunikace ke kravínu

26. červenec 2018

V pondělí dne 30.7.2018 bude zahájena plánovaná rekonstrukce místní komunikace k bytovým domům v Huntířově (od domu č.p. 71). Předpokládaná doba její realizace je 3 týdny. Vzhledem k tomu, že nebude možné po dobu jejího provádění komunikaci využívat, žádáme občany, aby k parkování využívali prostor za autobusovou zastávkou u nástrojárny v Huntířově (dolní bytovka) a pozemek po pravé straně cesty nad Stránskými (horní bytovka), na kterém bude prostor pro parkování vymezen. K bytovkám lze sejít krajem pozemku p. Stránského. Totéž se týká i občanů využívajících služby Farmy Pelikán. V pondělí 30.7. bude umožněn vjezd popelářskému vozu, v dalších týdnech budete informováni, jak bude svoz odpadu probíhat.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.06.2018

20. červen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Zlatá popelnice 2017

20. červen 2018

V pátek 1. června 2018 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže Libereckého kraje a společnosti EKO-KOM pod názvem "Zlatá popelnice 2017". Jedná se o soutěž obcí Libereckého kraje ve sběru tříděného odpadu, tj. plastů, kartonů od nápojů, drobného kovového odpadu, skla a papíru. Naše obec Skuhrov se umístila mezi dvaceti nejúspěšnějšími finalisty, a v kategorii "Obce nad 501 až do 3000 obyvatel" dokonce na 2. místě. Získali jsme diplom a pohár (můžete ho vidět v kanceláři obecního úřadu) včetně finančního ohodnocení, které bude využito na další zkvalitnění třídění odpadu.
Tohoto úspěchu jsme dosáhli díky Vám, našim občanům, kteří považujete třídění odpadů za velmi důležitý úkol a přispíváte tak ke zlepšení našeho životního prostředí. Za tuto záslužnou činnost Vám všem upřímně děkujeme.
Obecní úřad Skuhrov

.........................................................................................................................

Obecní obchod se smíšeným zbožím

20. červen 2018

Obecní obchod se smíšeným zbožím

.........................................................................................................................

Usnesení č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.05.2018

10. květen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.04.2018

11. duben 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Vyhodnocení ankety

06. duben 2018

Vážení občané,
na základě Vašeho hlasování o konečné podobě obecního znaku a vlajky zvolilo zastupitelstvo obce variantu A):
Anketa - výsledek hlasování o podobě obecního znaku a vlajky
Znak: Ve stříbrném štítě pod červenou hlavou se stříbrnými položenými mačkářskými kleštěmi je umístěno rozpůlené zlato-černé kruhové pole obtočené zeleným čtyřnohým drakem s červenou zbrojí. Červená hlava štítu symbolizuje oheň, mačkářské kleště drikování, rozšířenou profesi mačkářů. Drakem obtočené zlato-černé pole odkazuje na pány z Vartenberka, vlastníky panství Malé Skály, s nimiž je spojena první zmínka o obou místních částech obce Skuhrova. Stříbrný štít je vynucen heraldickým pravidlem o barvě kovu.
Vajka: Vlajka opakuje podobu znaku.

Celkem jsme obdrželi 94 Vašich hlasů. Z tohoto počtu hlasovalo 58 občanů pro variantu A), 36 hlasů bylo pro variantu B).
Všem účastníkům ankety děkujeme nejen za jejich hlasy, ale hlavně za zájem podílet se na tak závažném rozhodnutí, jakým vytvoření obecních symbolů je.
Zastupitelstvo obce

.........................................................................................................................

Informace pro občany

22. březen 2018

Je tu jaro, a po jaru přichází LÉTO, DOVOLENÁ a CESTOVÁNÍ - informace pro obce Libereckého kraje (vydalo oddělení matrik a státního občanství, správní odbor KÚ LK) viz tento odkaz

Změna v agendě občanských průkazů - informace pro obce Libereckého kraje (vydalo oddělení matrik a státního občanství, správní odbor KÚ LK) viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.03.2018

14. březen 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.02.2018

14. únor 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 28.12.2017

02. leden 2018

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Ceník odvozu směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2018

27. prosinec 2017

Ceník na rok 2018 viz tento odkaz.
POZOR, od 1. ledna 2018 dochází k navýšení poplatku za odvoz směsného komunálního odpadu.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.12.2017

19. prosinec 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.11.2017

22. listopad 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.10.2017

11. říjen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

25. září 2017

Informace společnosti ČEZ distribuce a.s. k zajištění řádné údržby stromoví a jiných porostů v blízkosti soustavy vedení el. energie viz příloha.

Dále prosíme majitele pozemků přilehlých k obecním komunikacím, aby provedli ostříhání a okleštění porostů zasahujících do prostoru komunikací z důvodu zajištění dobré průjezdnosti techniky zajišťující zimní údržbu MK.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.06.2017

14. červen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.05.2017

11. květen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.04.2017

12. duben 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Informace občanům

16. březen 2017

Ve vstupní chodbě do obecního úřadu je umístěn sběrný box na použité tonery z kopírek a tiskáren. Tonery je třeba vkládat do boxu bez papírových krabic – vložené do sáčku nebo zabalené do novin. Box je přístupný v době úředních hodin obecního a poštovního úřadu.

Občany využívající kombinovaný odvoz směsného komunálního odpadu upozorňujeme, že zimní svoz popelnic (každý týden) končí k 30. dubna. Poslední týdenní svoz se tedy uskuteční 24. dubna. Od 1. května je nastavena 14 denní lhůta odvozu, t.zn., že popelnice budou vyvezeny až 8. května, a pak každých 14 dnů, až do konce října. Znovu připomínáme, že se jedná pouze o kombinovaný svoz.

Připomínáme, že 31. března končí lhůta pro placení poplatků – odpad, psi, hřbitovy. Úhradu odvozu odpadu na 2. pololetí 2017 (týká se těch občanů, kteří nemají zaplaceno na celý rok) je třeba provést do konce 30. září.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.03.2017

08. březen 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Zpravodaj č. 1/2017

22. únor 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.02.2017

08. únor 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Ceník odvozu směsného komunálního odpadu na r. 2017

26. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 11.01.2017

17. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2016

02. leden 2017

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.12.2016

14. prosinec 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.11.2016

14. listopad 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 09/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.10.2016

17. říjen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

21. září 2016

informace viz příloha

.........................................................................................................................

Usnesení č. 08/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 21.09.2016

13. září 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 07/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.08.2016

03. srpen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 06/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 08.06.2016

16. červen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Změny jízdních řádů od 12. června 2016

04. červen 2016

Informujeme občany o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě (Jablonecko + Tanvaldsko + Železnobrodsko) od neděle 12. června 2016. V příloze naleznete souhrnnou informaci pro oblast Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska a tiskovou zprávu k připravovaným změnám.
Souhrnné informace vztahující se k dalším částem Libereckého kraje naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na webu www.iidol.cz. Jízdní řády jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 05/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.05.2016

05. květen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 04/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.04.2016

13. duben 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 03/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.03.2016

18. březen 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 02/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.02.2016

10. únor 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Úprava jízdního řádu na autobusové lince č. 530842 (Jablonec n/N – Skuhrov – Železný Brod) od 28.02.2016

31. leden 2016

Informujeme občany, že s účinností od 28.2.2016 dojde k úpravě jízdního řádu na autobusové lince č.530842 (Jablonec nad Nisou – Maršovice – Skuhrov – Železný Brod). Ranní spoj ("sedmička") ve směru ze Železného Brodu bude jezdit o pět minut dříve a bude rozšířen o výstupní zastávku nad ZŠ na Pěnčíně ( viz. nový jízdní řád v příloze). K tomuto kroku došlo v souvislosti s řešením bezpečné dopravy dětí z naší obce docházejících do ZŠ Pěnčín.
Žádáme rodiče, aby pro dopravování svých dětí do školy co nejvíce využívali tento ranní spoj, aby tato úprava jízdního řádu přinesla zamýšlený efekt.
Autobus na křižovatce na Jistebsku odbočí směrem na Pěnčín, vysadí děti na zastávce nad fotbalovým hřištěm přímo nad školou (děti nebudou muset přecházet přes hlavní silnici), následně se otočí u "Kozí farmy" a vrací se zpět na původní trasu Čížkovice – Maršovice – Kokonín – Jablonec nad Nisou.
Zároveň žádáme o toleranci ty cestující, pro které se tímto doba cestování do Jablonce prodlouží o cca 5-ti minutový interval. Dojezdový čas do Jablonce nad Nisou zůstává zachován dle předchozího jízdního řádu. Upozorňujeme, že tato změna se týká pouze jednoho ranního spoje v směru ze Železného Brodu do Jablonce n/N.
Doufáme, že tato změna bude úlevou pro rodiče, kteří museli denně vozit děti auty a zároveň pomůže i těm rodičům, kteří se v budoucnu budou rozhodovat, kde bude jejich ratolest pokračovat v povinné školní docházce.

.........................................................................................................................

Usnesení č. 01/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 13.01.2016

20. leden 2016

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Přístřešek na pytle s tříděným komunálním odpadem

10. leden 2016

Informujeme občany, že s účinností od 5.1.2016 je nově možno odkládat pytle s tříděný komunálním odpadem (žluté, oranžové, šedé) na stanoviště, které se nachází v prostorách zemědělské farmy Pelikán v části obce Huntířov (viz mapka v příloze). Jedná se o volně přístupný dřevěný přístřešek, kam je možné naplněné a zavázané pytle kdykoliv v průběhu roku odložit i mimo svozové termíny.
Žádáme občany, aby zde odkládali pouze výše zmíněné pytle určené pro třídění TDO. Jiné druhy pytlů nebudou vyvezeny! Při odchodu prosíme pamatovat na to, aby vstupní vrata byla vždy zavřená na petličku a nemohlo tak dojít k vniknutí volně pobíhajících zvířat do objektu a následného znečišťování přilehlého okolí roztahanými odpadky. Zaběhlé svozové termíny jednou za čtvrt roku z odpadových stanovišť v obci zůstávají i nadále zachovány a budete o nich vždy včas informováni obvyklým způsobem (tj. vývěsky, rozhlas, e-mail).
Obecní úřad Skuhrov

.........................................................................................................................

Usnesení č. 13/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 29.12.2015

30. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Výzva občanům

16. prosinec 2015

Vyzýváme občany, aby do doby zahájení zimního protahování vyřezali náletové dřeviny a větve stromů (na svých pozemcích), které zasahují do místních komunikací a vytvářejí překážku bezproblémového průjezdu vozidel zimní údržby, případně by mohly být příčinou jejich poškození. V případě neuposlechnutí této výzvy provede nezbytný prořez firma provádějící zimní údržbu (dle smlouvy o zimní údržbě).

.........................................................................................................................

Usnesení č. 12/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.12.2015

16. prosinec 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.11.2015

16. listopad 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Placení daně z nemovitých věcí přes SIPO

15. listopad 2015

Placení daně z nemovitých věcí přes SIPO

.........................................................................................................................

Usnesení č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.10.2015

14. říjen 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................

Usnesení č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.09.2015

09. září 2015

viz tento odkaz

.........................................................................................................................