U s n e s e n í    č. 07/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 21.7.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Zprávu finančního výboru – rozpočtová opatření
 4. Zpracování nového Územního plánu Obce Skuhrov projektovým střediskem SURPMO a.s. Hradec Králové (výběrové řízení)
 5. Žádosti o změnu ve využití pozemků v souvislosti se zpracováním nového Územního plánu obce
 6. Vnitřní směrnici č. 3/2010 o stravování zaměstnanců OÚ
 7. Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro TJ. Skuhrov na údržbu sokolovny
 8. Svícení veřejného osvětlení v době hlavních prázdnin do 24 hod.
 9. Zakoupení použitého počítače a monitoru pro potřeby obce
 10. Zakoupení leteckého snímku obce Skuhrov


 11. ZO zamítá:
 12. Žádost o odkoupení pozemku ppčk. 2067
 13. Žádost o prodloužení zpevnění MK ppčk. 2110/1
 14. Žádost o povolení sjezdu z MK ppčk. 2082/2 na pozemek ppčk. 519/1
 15. Žádost o provedení oplocení pozemku, jehož součástí by stala část komunikace ppčk.2010/1 ve vlastnictví obce Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 29.07.2010
Sejmuto : 14.08.2010