U s n e s e n í    č. 08/2010

ze schůze zastupitelstva obce Skuhrov ze dne 11.8.2010

  ZO schvaluje:
 1. Program zasedání ZO
 2. Ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 3. Poskytnutí pomoci obcím zasaženým povodněmi:
  - výjezd členů HZJ do obce Heřmanice ve dnech 10. a 11.8.2010 – pomoc při likvidaci následků povodní
  - uvolnění finanční částky ve výši cca 10.000,-Kč z rozpočtu obce na nákup materiální pomoci
  - zaslání finanční hotovosti ve výši 20 000,-Kč na účet Obce Dětřichov
  - výjezd členů HZJ do obce Raspenava ve dnech 18. a 19.8.2010 – pomoc při likvidaci následků povodní
  - úhrada pohonných hmot potřebných pro požární vozidlo při obou výjezdech
  - humanitární sbírka ošacení a potřeb pro chod domácnosti pro Diakonii Broumov
 4. Prodej pozemku ppčk. 1840/4 v k.ú.Skuhrov u Železného Brodu z majetku obce do soukromého vlastnictví za účelem výstavby rodinného domu.
 5. Žádosti o změnu ve využití pozemků ppčk. 1695/1 a 1695/3 v k.ú.Skuhrov u Železného Brodu v souvislosti se zpracováním nového Územního plánu obce Skuhrov. Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 23.08.2010
Sejmuto : 06.09.2010