U s n e s e n í    č. 10/2012

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.10.2012
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 15.10.2012
Sejmuto : 02.11.2012