U s n e s e n í    č. 11/2012

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 07.11.2012
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 15.11.2012
Sejmuto : 01.12.2012