U s n e s e n í    č. 12/2012

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 12.12.2012
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 21.12.2012
Sejmuto : 07.01.2012