U s n e s e n í    č. 01/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 09.01.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 15.01.2013
Sejmuto : 31.01.2013