U s n e s e n í    č. 02/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.02.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 13.02.2013
Sejmuto : 01.03.2013