U s n e s e n í    č. 03/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.03.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.03.2013
Sejmuto : 02.04.2013