U s n e s e n í    č. 04/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.04.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 11.04.2013
Sejmuto : 27.04.2013