U s n e s e n í    č. 05/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 15.05.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 23.05.2013
Sejmuto : 08.06.2013