U s n e s e n í    č. 06/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.06.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.06.2013
Sejmuto : 30.06.2013