U s n e s e n í    č. 07/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 20.06.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 27.06.2013 na ÚD i elektronicky
Sejmuto : 13.07.2013