U s n e s e n í    č. 08/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.09.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 12.09.2013 na ÚD i elektronicky
Sejmuto : 28.09.2013