U s n e s e n í    č. 09/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.10.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 10.10.2013 na ÚD i elektronicky
Sejmuto : 26.10.2013