U s n e s e n í    č. 10/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 06.11.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 15.11.2013
Sejmuto : 02.12.2013