U s n e s e n í    č. 11/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 04.12.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 12.12.2013 (i elektronicky)
Sejmuto : 29.12.2013