U s n e s e n í    č. 12/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 30.12.2013
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 02.01.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 19.01.2014