U s n e s e n í    č. 02/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.02.2014




 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.02.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 04.03.2014