U s n e s e n í    č. 03/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 05.03.2014
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 14.03.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 01.04.2014