U s n e s e n í    č. 04/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 02.04.2014
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 09.04.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 26.04.2014