U s n e s e n í    č. 05/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 14.05.2014
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 24.05.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 09.06.2014