U s n e s e n í    č. 06/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 18.06.2014
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 26.06.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 12.07.2014