U s n e s e n í    č. 07/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.07.2014
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 04.07.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 19.07.2014