U s n e s e n í    č. 08/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.09.2014
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 12.09.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 27.09.2014