U s n e s e n í    č. 09/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 01.10.2014
 Petr Fabián Jiřina Rybáková
 místostarosta starostka obce

Vyvěšeno: 03.10.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 20.10.2014