U s n e s e n í    č. 11/2014

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov ze dne 03.12.2014
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 10.12.2014 (i elektronicky)
Sejmuto : 27.12.2014