U s n e s e n í    č. 01/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 07.01.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 15.01.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 01.02.2015