U s n e s e n í    č. 04/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 01.04.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 08.04.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 25.04.2015