U s n e s e n í    č. 05/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 15.04.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 16.04.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 02.05.2015