U s n e s e n í    č. 06/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 06.05.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 13.05.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 29.05.2015