U s n e s e n í    č. 07/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 22.05.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 22.05.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 07.06.2015