U s n e s e n í    č. 08/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 24.06.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 03.07.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 20.07.2015