U s n e s e n í    č. 09/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 02.09.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 09.09.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 25.09.2015