U s n e s e n í    č. 11/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 04.11.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 11.11.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 28.11.2015