U s n e s e n í    č. 12/2015

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 09.12.2015
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 16.12.2015 (i elektronicky)
Sejmuto : 03.01.2016