U s n e s e n í    č. 02/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 03.02.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 10.02.2016 (i elektronicky)
Sejmuto : 27.02.2016