U s n e s e n í    č. 03/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 09.03.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 16.03.2016 (i elektronicky)
Sejmuto : 01.04.2016