U s n e s e n í    č. 04/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 06.04.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 13.04.2016 (i elektronicky)
Sejmuto : 30.04.2016