U s n e s e n í    č. 05/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 04.05.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 05.05.2016 (i elektronicky)
Sejmuto : 22.05.2016