U s n e s e n í    č. 06/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 08.06.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 14.06.2016 (i elektronicky)
Sejmuto : 30.06.2016