U s n e s e n í    č. 09/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 12.10.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 17.10.2016 (i elektronicky)
Sejmuto : 02.11.2016