U s n e s e n í    č. 10/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 09.11.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 14.11.2016 (i elektronicky)
Sejmuto : 02.12.2016