U s n e s e n í    č. 11/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 07.12.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 14.12.2016 (i elektronicky)
Sejmuto : 02.01.2017