U s n e s e n í    č. 12/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 29.12.2016
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 02.01.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 17.01.2017