U s n e s e n í    č. 01/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 11.01.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 16.01.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 01.02.2017