U s n e s e n í    č. 02/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 01.02.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 08.02.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 25.02.2017