U s n e s e n í    č. 03/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 01.03.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 06.03.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 26.03.2017