U s n e s e n í    č. 04/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 05.04.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 12.04.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 29.04.2017