U s n e s e n í    č. 05/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 03.05.2017
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 11.05.2017 (i elektronicky)
Sejmuto : 28.05.2017